Demand

Exhibition of Russian avant-garde from regional museums.

From April 8 to June 10, 2016 In the Jewish Museum and the Center of Tolerance is the exhibition «demand. Collections of Russian avant-garde from regional museums «.
The Jewish Museum presents the first large-scale exhibition project of the avant-garde center under the supervision of Andrei Sarabyanov – a unique collection of avant-garde art from the regional museums of 19 cities: Arkhangelsk, Astrakhan, Elza, Ivanova, Kirov , Kozmodemyanska, Kostroma, Krasnodar, Nizhny Novgorod, Omsk, Rostov, Samara, Saratov, Slova, Tot'me, Tula, Ufa, Cheboksary, Yaroslavl.

Artists represented in the exposition: Vladimir Baranov-Rossinet, Victor Bart, Varvara Bubnova, David Burluk, Natalia Goncharova, Boris Grigoryev, Alexey Gryshchenko, Vasily Denisov, Konstantin Dydydko, Anna Zelmanova, Vasily Kandinsky, Ivan Kliun, Moses Kogan, Alexey Kokel, Petr Konchalovsky, Alexey Kravchenko, Pavel Kuznetsov, Alexey Kuprin, Mikhail Larionov, Elsa Lasson-Spirova, Mikhail Le Dantju, Mikhail LeBlanc, Aristarkh Lentulov, Sergey Lobanov, Kazimir Malevich, Ivan Malyutin, Ilya Mashkov, Elena Mashkova-Fedorova, Avagim Migganjian, Nikolay Mylioti, Adolf Milman, Alexey Morgunov, Amshha Nurenberg, Alexander Osmerkin, Vera Pestel, Lyubov Popova, Vasily Rozhdestvensky, Olga Rozanova, Sergey Romanovich, Nikolay Sinezubov, Vladislav Strzheminskii_, Boris Takke, Nikolai Tarkhov, Vladimir Tatlin, Nadezhda Udaltsov, Robert Falk, Herman Fedorov, Vladimir Franchetti, Valentina Khotasevich, Vasily Chekrygin, Marc Chagall, Boris Shaposhnikov, Alexander Shevchenko, Eduard Shiman, Josef Shkolnik, Savely Schleifer, Alexandra Exster, Valentin Justsky, Alexey Yavlenskiy, Georgy Yakulov, etc.

For the exhibition in the Jewish Museum and the Center of tolerance from the collections of regional museums of Russia, more than 100 works were selected as recognized classics of the avant-garde – Kazimir Malevich, Vasily Kandinsky, Mikhail Larionov, Natalia Goncharova, Lyubov Popova, Olga Rozanova, Marc Chagall, and not so well-known masters-Victor Bart, Alexey Hryschenko, Moses Kogan, Alexey Morgunov, Savelia Schulfer and many others-who made a significant contribution to the history of domestic avant-garde art. Part of the paintings was specially restored for the exhibition.
The exhibition is the first part of Wtwo in a project dedicated to collections of regional museums. Chronologically it covers the period from the formation of the avant-garde in the mid-1900s to 1918. The second part will be devoted to the next decade (1918 – 1930s); Its opening is planned for spring 2017.
      

Добавить комментарий